Over het werk — (English below) —

In zijn werkplaats geeft Teun Welten vorm aan zijn verwondering over het begrijpelijke en functionele. Hij bevraagt het vanzelfsprekende. Het lucht geven aan zijn verbazing over bestaande vormen met een specifieke massa in geselecteerde materialen is de basis van zijn kunstenaarschap.
De sculpturen van Welten hebben niets geheimzinnigs. Ze doen zich voor zoals ze zijn en in hun zorgvuldige, perfectionistische uitvoering hebben ze een begrijpelijke aanwezigheid. Juist door hun logische uitvoering roepen ze vragen op, omdat ze daarin hun functie en natuurlijke gedaante verliezen.
De onontkoombaarheid van de materiële verschijningsvorm van deze beelden staat in contrast met de metaforische kracht die doorgaans aan kunstwerken wordt toegedacht. Er hoeft niets achter deze sculpturen te worden gezocht.
Dat Welten zelf het kunstzinnige karakter van zijn sculpturen min of meer ontkent is te herleiden tot zijn jeugd. Hij had niets met kunst en kunstgeschiedenis en vertrouwde op de analytische logica van wiskunde en scheikunde. Zijn vertrouwen in getalsmatige logica is er echter niet minder op geworden en dat bewijzen zijn sculpturen in hun formele verschijningsvorm waar iedere vrijblijvendheid vreemd aan is.

 

 About the artwork

In his workshop, Teun Welten manifests his sense of wonder about the comprehensible and the functional. He questions the self-evident. Airing his astonishment about existing forms with a specific mass in selected materials forms the basis of his artistic practice.
Welten’s sculptures are not at all mysterious. They present themselves as they are and in their careful, perfectionist design have an understandable presence. It is precisely their logical design that evokes questions, because it is here that they lose their function and natural form.
The inevitability of the material manifestation of these images is in contrast to the metaphorical powers generally ascribed to works of art. Nothing needs to be read into these sculptures.
The fact that Welten himself more or less denies the artistic character of his sculptures can be traced to his youth. He had no affinity with art and art history, instead relying on the analytic logic of mathematics and chemistry. However, his trust in numerical logic has not diminished and this is proven by the formal manifestation of his sculptures, which are strangers to all types of non-commitment

Curriculum vitae

Teun Welten, 1990 (Netherlands) Lives and works in Helmond, The Netherlands

Education

2011 – 2015 Bachelor of Fine Arts, AKV St. Joost Breda

2014 Minor Arts & Society, AKV St. Joost Breda

Exhibitions & Projects

2021          Jump!, groupexhibition, Cacaofabriek, Helmond (NL) 

2020         Zoiets als iets, in samenwerking met Loek Grootjans CBK Zeeland, Middelburg (NL) 

2019          Building the studio, 

2018          Distortion, groupexhibition, Willem Twee, Den Bosch (NL)

2017          Urban Art Projects | Part of property, Electron, Breda (NL)

It’s Good, groupexhibition, Arti Capelli Den Bosch (NL)

2016          Ladekastproject, Galerie Phoebus, Rotterdam (NL)

Whishful thinking, groupexhibition, Kunstvereniging Diepenheim (NL)

In het midden, groupexhibition, TAC Eindhoven (NL)

Urban Art Projects, groupexhibition Electron Breda (NL)

2015          Art the Hague, Galerie Vonkel, the Hague (NL)

Best of Graduates 2015, Galerie Ron Mandos, Amsterdam (NL)

Graduation Show Bachelor of Fine Arts, groupexhibition, AKV St. Joost Breda (NL)

Palais Idéal, groupexhibition, De Fabriek Eindhoven (NL)

2014          Solo-exhibition, IDFX Breda (NL)

Solo-exhibition, Hoogtepunt Breda (NL)

Ik heb het gedaan, groupexhibition, Duvelhok Tilburg (NL)

2013          Het Groene Woud, Euro-land Art, in samenwerking met Maud van den Beuken, Landgoed Velder Boxtel (NL)

Grants and Commisions

2021          Makersregeling Gemeente Helmond (NL)

2019          Makersregleing Gemeente Helmond (NL)

2016          Urban Art Projects, Electron/AM, Breda (NL)